top of page

Pilodling

På odlingsfältet vid Umeälven växer några ränder av olika sorter av videsorter:

bottom of page